Дэлхийн хамгийн өндөр болон хамгийн намхан хүмүүсийн уулзалт (10 фото)

Та доорх реклам дээр нэг дарна уу. Баярлалаа.
Хамгийн өндөр нь Sultan Kosen, 246.5 см, хамгийн намхан нь Pingping, 73 см.


No comments:

Post a Comment

Ta дээрх реклам дээр нэг дарна уу. Баярлалаа.

YouTube дээрх хошин шогууд

Уншиж байна...